ด่วน! ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ ผู้ว่าหมูป่า เสียชีวิตแล้ว-ภาพ-คลิป…

ด่วน! ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ ผู้ว่าหมูป่า เสียชีวิตแล้ว-ภาพ-คลิป…

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 มิถุนายน 2566 มีรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานว่า นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันอายุ 58 ปี เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ด้วยอาการโรคมะเร็ง

ท้งนี้ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์มีชื่อเสียงขึ้นมาจากเหตุการณ์ โค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง-นางนอน เมื่อปี พ.ศ. 2561 และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานทั่วโลก รอดชีวิตปาฏิหาริย์

ภารกิจครั้งนั้น ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์มีส่วนร่วมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในเวลานั้น จนได้รับฉายสจากสื่อมวลชนว่า ผู้ว่าหมูป่า

เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของการจากไป ผู้ว่าฯ หมูป่า ณรงค์ศักดิ์ โดยเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. มีรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เสียชีวิตอย่างสงบแล้ว ในวัย 58 ปี หลังเข้ารักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งทางลำไส้ มาระยะหนึ่ง ที่โรงพยาบาลศิริราช

ด้าน นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่า ขอแสดงความเสียกับครอบครัวและญาติของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดย นายณรงค์ศักดิ์ ได้จากไปอย่างสงบ เมื่อเวลา 17.45 น. ของวันที่ 21 มิ.ย.หลังรับการรักษาตัวที่รพ.ศิริราชมาหลายสัปดาห์ ด้วยโรคมะเร็ง กำหนดพิธีฌาปนกิจหรือเคลื่อนร่างนั้นต้องรอญาติเป็นผู้ชี้แจง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2508 (อายุ 58 ปี) ภูมิลำเนา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นบุตรชายของนายประสาน และนางนวลจันทร์ โอสถธนากร

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มัธยมศกึษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2528

ปริญญาโท สาขาวิชาภูมิมาตรศาสตร์และการสำรวจ (Geodetic Science and Surveying) จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2531

นอกจากนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ยังสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้รับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินในปี พ.ศ. 2535 ปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2536 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในปี พ.ศ. 2545 และรัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ. 2556

ผลงานโดดเด่น ที่หลายคนรู้จัก ผู้ว่าฯ หมูป่า จากเหตุการณ์ช่วยเหลือเด็ก และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่หลายคนให้การยกย่อง ว่าสามารถบริหารสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี จนทำให้ทีมนักฟุตบอล “หมูป่า” 13 ชีวิต รอดปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ด้านราชการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 (ระนอง พังงา ภเูก็ต กระบี่ ตรัง)

ที่ปรึกษาด้านศิวกรรมสำรวจ (วิศวกรสำรวจทรงคณุวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (25556-2559)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีแผนที่ กรมที่ดิน

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รปูแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมที่ดิน

เลขานุการกรม กรมที่ดิน

กรรมการในคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระวางแผนที่ และแผนที่รปูแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ

อนุกรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

ผู้ทรงคณุวฒิด้านวศิวกรรมสำรวจในคณะทำงานด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

ผู้แทนกรมที่ดินในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินในคณะอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ. 2561ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในปี พ.ศ. 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

ด้านการเมือง

นายณรงค์ศักดิ์ ยังเคยมีกระแสข่าวการลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ปี 2565 ก่อนจะออกปฏิเสธข่าวว่า ไม่ขอลงแข่งผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ พร้อมยืนยัน ทุกคนมีหมวกที่สวมในบทบาทใดแล้วจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ซึ่งตนเลือกสวมหมวกราชการก็ต้องทำให้ดีที่สุด และการทำงานในระบบราชการตั้งใจทำเป็นอย่างดี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาวชิรมงกุฎ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

เหรียญจักรพรรดิมาลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *